ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

This space list of all public departments located in the district like bank, colleges, electricity, hospitals, municipality, NGO’s, Passport, schools and more. Contact details and address of public utility department appears here.

 

బ్యాంకులు

Bank 2

Bank 2, Cannought Place, New Delhi, Delhi - 110001

ఇమెయిల్ : bank2[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : +919999999999

Bank 3

G-449,alfa 2,Greater noida

ఇమెయిల్ : rupeshsingh00008[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9540613360
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.example.com
వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

Bank 4

Bdarpur

ఇమెయిల్ : xxx[at]example[dot]com
ఫోన్ : 9540613360
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.example.com
వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

Bank 5

C2-wing, Flat No-607,Kalpwan Residency, Near Toyata Showroom

ఇమెయిల్ : rupeshsingh00008[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9540613360
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.example.com
వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

Bank1

Patel Chowk, New Delhi

ఇమెయిల్ : bank1[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : +91999999999

Bank1

Patel Chowk, New Delhi

ఇమెయిల్ : bank1[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : +91999999999

విద్యుత్

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పాఠశాలలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

చికిత్సాలయాలు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

NGO లు

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పురపాలక

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.

పోస్టల్

క్షమించండి, పబ్లిక్ యుటిలిటీ ఈ వర్గానికి సరిపోలలేదు.