ముగించు

జిల్లా కొరకు ఒకేమాటలో

 • ప్రాంతం: 96,024 sq km
 • జనాభా: 6,038,3628
 • అక్షరాస్యత శాతం: 86:03%
 • నిరోధించు: 33
 • గ్రామాలు: 445
 • పురపాలక: 4

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
 • వివరాలు
 • వివరాలు
 • వివరాలు

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

 • పౌరుల కాల్ సెంటర్ - 155300
 • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
 • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
 • క్రైమ్ స్టాపర్ - 1090
 • రెస్క్యూ & రిలీఫ్ కమిషనర్ - 1070