Close

दृष्टीक्षेपात जिल्हा

 • क्षेत्र: 96,024 sq km
 • लोकसंख्या: 6,038,3628
 • साक्षरतेचे प्रमाण: 86:03%
 • गट: 33
 • गावे: 445
 • नगरपालिका: 4
 • पोलीस चौकी: 5
 • भाषा: 7

घटना

There is no Event.
 • वर्णन
  2018012481
 • वर्णन
  2018012452
 • वर्णन
  2018012458

मदतकेंद्र क्रमांक

 • नागरिकांचा कॉल सेंटर -
  155300
 • बाल हेल्पलाइन -
  1098
 • महिला मदत क्रमांक -
  1091
 • गुन्हा थांबवणारे -
  1090
 • बचाव आणि मदत-
  1070
 • रुग्णवाहिका -
  102, 108