NGO rang

Kema ka∙bo, jinmani jakkalanirang baksa meliani dongja